Czy często potrzebujesz samochodu dostawczego do przewiezienia swoich rzeczy czy towarów? Nie musisz już martwić się o to, gdzie i jak wynająć takie auto – z pomocą przychodzi nasza wypożyczalnia!


Oferujemy samochody dostawcze do 3,5 tony, które pozwolą Ci swobodnie i bezpiecznie przewieźć nawet bardzo duże przedmioty. Nasze auta są w pełni sprawne i bezpieczne, a ich obsługa jest bardzo prosta, dzięki czemu nawet początkujący kierowcy poradzą sobie z ich prowadzeniem.


Dzięki naszej wypożyczalni nie musisz już martwić się o to, jak przewieźć swoje rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Wystarczy wynająć u nas odpowiednie auto i cieszyć się swobodą i wygodą podróży!


Nie czekaj dłużej – skontaktuj się z nami i zarezerwuj samochód dostawczy już dziś!

Działamy na terenie Łodzi i Warszawy.

Small Furgon


Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Fiat Doblo, Renault Kangoo, VW Caddy


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 130 netto

doba z limitem 300km - 170 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 340 netto

Medium Furgon


CITROEN JUMPY, PEUGEOT EXPERT, OPEL VIVARO, FIAT SCUDO, RENAULT TRAFFIC, VW TRANSPORTER


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 150 netto

doba z limitem 300km - 200 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 400 netto

Large Furgon


L1H1, L2H2, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Fiat Ducato, Renault Master


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 160 netto

doba z limitem 300km - 220 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 410 netto

X-Large Furgon


L3H2, L3H3, L4H2, L4H3, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER, OPEL MOVANO, FIAT DUCATO, RENAULT MASTER


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 170 netto

doba z limitem 300km - 240 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 420 netto

XX-Large Special


POJAZDY Z ZABUDOWĄ: KONTENER, PLANDEKA, WINDA - CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER, OPEL MOVANO, FIAT DUCATO, RENAULT MASTER


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 200 netto

doba z limitem 300km - 310 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 500 netto

Autolaweta


CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER, OPEL MOVANO, FIAT DUCATO, RENAULT MASTER, IVECO DAILLY


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 200 netto

doba z limitem 300km - 330 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 520 netto

Small Passenger


5-osobowe


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 130 netto

doba z limitem 300km - 170 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 340 netto

Medium Passenger


6-9 OSOBOWE - CITROEN JUMPY, PEUGEOT EXPERT, OPEL VIVARO, FIAT SCUDO, RENAULT TRAFFIC, VW TRANSPORTER


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 200 netto

doba z limitem 300km - 260 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 470 netto

X-Large Passenger


6-9 OSOBOWE - L3H2, L3H3, L4H2, L4H3, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER, OPEL MOVANO, FIAT DUCATO, RENAULT MASTER


Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km - 220 netto

doba z limitem 300km - 290 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km - 500 netto

LOADING

E-Passenger


Epassenger - JUŻ WKRÓTCE


Elektryczny bus osobowy


LOADING

E-Furgon


Efurgon - JUŻ W KRÓTCE


Elektryczny bus dostawczy


LOADING

Premium Passenger


BMW - X5,X6,X7Koszty najmu pojazdu

4h z limitem 100km -

doba z limitem 300km -

doba bez limitu km -

Pt 17:00 - Pon 8:00 limit 500km -

Przyczepa Handlowa


Stragan mobilny


Koszty najmu pojazdu

doba - 70 netto

Pt 17:00 - Pon 8:00 - 140 netto
LOADING

Przyczepa Towarowa


JUŻ WKRÓTCE


Koszty najmu pojazdu

doba -

Pt 17:00 - Pon 8:00 -
LOADING

Przyczepa Laweta


JUŻ W KRÓTCE


Koszty najmu pojazdu

doba -

Pt 17:00 - Pon 8:00 -
Celestynów - ul. Nowowiejska 28 - Regut

Łódź - Al. Gen. Władysława Sikorskiego 2/6

OGÓLNE WARUNKI NAJMU


stanowią integralną część umowy najmu samochodu


§1

Definicje użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu (OWN):

Pojazd – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w umowie najmu samochodu;

Wynajmujący – TERRA ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 8C,

04-217 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000774196, NIP 1132994340, REGON 382706310, kapitał zakładowy 10 000,00 zł wniesiony w całości;

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej, zawierająca umowę najmu samochodu;

Używający pojazd – Najemca lub osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania pojazdem.

Pełnomocnictwo udzielone osobie upoważnionej przez Najemcę do kierowania pojazdem powinno

zostać przedłożone Wynajmującemu najpóźniej w momencie wydania pojazdu.

Umowa najmu samochodu (umowa) może być podpisana przez Używającego pojazd wyłącznie na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Najemcę.


KONTAKT Z WYNAJMUJĄCYM:

TEL. 725-6000-25,

MAIL: kontakt@terrabus.pl


§2

1. Aktualny cennik zawierający wysokość czynszu najmu znajduje się na stronie www.terrabus.pl,

w lokalu Wynajmującego lub jest przedkładany Najemcy na każde jego żądanie.

2. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne warunki, formy i terminy płatności.

3. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu i OWN podane są w złotych polskich w kwotach netto, do których doliczony zostanie należny podatek VAT.


§3

1. Zapłata czynszu najmu za deklarowany w umowie okres najmu pojazdu, a w przypadku najmu

dłuższego niż 1 miesiąc – za minimum 1 miesiąc – następuje z góry, przed wydaniem pojazdu Najemcy.

2. Płatność czynszu następuje gotówką, kartą płatniczą, przelewem na rachunek bankowy o

nr 87 1020 1127 0000 1002 0379 2884 lub za pomocą systemu Przelewy24 poprzez link

wygenerowany przez Wynajmującego przy zawieraniu umowy najmu.

3. W przypadku płatności przelewem lub za pomocą systemu Przelewy24, za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego, przy płatności kartą za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy.


§4

1. Rezerwacja pojazdu następuje telefonicznie lub mailowo.

2. Wynajmujący przesyła Najemcy link do formularza płatności. Po wypełnieniu formularza, Najemca płaci ustaloną opłatę rezerwacyjną za pomocą systemu Przelewy24 poprzez link wygenerowany przez Wynajmującego lub dokonuje przelewu w tradycyjny sposób na rachunek bankowy wskazany w §3 ust.2.

3. Opłata rezerwacyjna jest zadatkiem na koszty najmu.

4. W przypadku najmu pojazdu przez Najemcę po raz pierwszy, wymagane jest, by co najmniej część płatności została dokonana za pomocy karty płatniczej (minimum 51 zł).

5. Najemca może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując Wynajmującego

o odstąpieniu od umowy najmu (tel., sms, mail).

6. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie dłuższym niż 72 godziny od ustalonej godziny

odbioru pojazdu, Wynajmujący zwraca Najemcy całość opłaty rezerwacyjnej na konto, z którego

nastąpiła płatność, w terminie 5 dni roboczych.

7. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie 72 godzin lub krótszym od ustalonej godziny odbioru pojazdu, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.


§5

1. Wynajmujący wymaga zabezpieczenia umowy w postaci kaucji wpłaconej przez Najemcę.

2. Wysokość kaucji określa umowa.

3. W przypadku braku zastrzeżeń co do stanu pojazdu w momencie jego zwrotu, kaucja jest zwracana Najemcy w wartości nominalnej, w sposób zależny od uiszczenia czynszu najmu:

a) przy płatności gotówką – w momencie zwrotu pojazdu,

b) przy płatności przelewem, w tym Przelewy24 – przelewem w ciągu 3 dni roboczych,

c) przy płatności kartą płatniczą – transakcją zwrotną do 14 dni roboczych (uzależnione od instytucji finansowej)

4. W przypadku powstania szkody/kradzieży, Wynajmujący zatrzymuje kaucję na pokrycie części

udziału własnego Najemcy w szkodzie, o którym mowa w §15 ust.2.

§6

Poza czynszem najmu, Najemca jest obowiązany do zapłaty za:

1. wydanie lub zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego (Wynajmujący pracuje od

poniedziałku do piątku w godz. 10-19, w soboty w godz. 10-15 , poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) – 61,50 zł,

2. wydanie lub zwrot pojazdu w niedzielę i dzień świąteczny (z udziałem pracownika) – 150 zł,

3. zwrot pojazdu w innym lokalu Wynajmującego niż ten, z którego brany był pojazd – 100 zł,

4. zgłoszony Wynajmującemu wyjazdu zagranicznego:

a) Strefa (1) – 150 zł (stawka obowiązująca w krajach Niemcy, Czechy, Słowacja),

b) Strefa (2) – 200 zł (stawka obowiązująca w krajach Dania, Austria, Węgry, Litwa),

c) Strefa (3) – 250 zł (stawka obowiązująca w krajach Beneluks, Szwajcaria, Słowenia, Litwa, Estonia),

d) Strefa (4) – 350 zł (stawka obowiązująca w krajach Francja, Włochy, Szwecja, Hiszpania, Norwegia, Finlandia, Bałkany),

e) Strefa (5) – 550 zł (stawka obowiązująca w dalszych krajach Unii Europejskiej, niewymienionych wcześniej),

5. podstawienie lub odbiór pojazdu w Warszawie – 56,91 zł za każdą czynność,

6. podstawienie lub odbiór pojazdu poza Warszawą – 56,91 zł + 1,50 zł za każdy kilometr od granic administracyjnych Warszawy.


§7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany.

2. W przypadku poważnej awarii pojazdu, niewynikającą z działań Najemcy, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy z datą odebrania uszkodzonego pojazdu. W tym przypadku umowa zostanie rozliczona proporcjonalnie za wykorzystane dni/godziny najmu.

3. W przypadku najmu przekraczającego 1 miesiąc, Wynajmujący ma prawo dokonywania inspekcji

stanu technicznego pojazdu raz w miesiącu. W przypadku odmowy okazania pojazdu lub wykrycia

w trakcie inspekcji poważnych uszkodzeń niezgłoszonych przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo

do odebrania pojazdu. Umowa ulegnie wówczas rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym,

zostanie rozliczona proporcjonalnie za wykorzystane dni najmu. Wszelkie wykryte uszkodzenia

będą rozliczane zgodnie z niniejszymi OWN.


§8

1. Okres najmu strony ustalają w umowie.

2. Najkrótszy okres najmu pojazdu wynosi 6 godzin.

3. Najem może być wydłużony jedynie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (sms, mail). Zgłoszenie

zamiaru wydłużenia umowy powinno nastąpić najpóźniej w przedostatnim dniu trwania umowy.

4. Za opóźnienie w zwrocie pojazdu, nieprzekraczające 15 minut w stosunku do ustalonego w umowie czasu najmu, Najemca nie ponosi dodatkowych opłat. W przypadku dłuższego opóźnienia w zwrocie pojazdu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty:

a) do 6 godzin opóźnienia – 40,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

b) powyżej 6 godzin opóźnienia – jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe.

5. W razie samowolnego przedłużenia najmu przez Najemcę bez akceptacji ze strony Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do zapłaty:

a) do 6 godzin opóźnienia – 121,95 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

b) powyżej 6 godzin opóźnienia – trzykrotność ustalonej opłaty dobowej za każdą rozpoczętą

dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe.

6. Jeżeli Najemca/Używający pojazd nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie lub ustalonym zgodnie z ust. 3, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu.


§9

1. Wynajmujący ustala standardowe limity kilometrów, które Najemca może przejechać pojazdem:

a) 300 km na 1 dobę najmu,

b) najmy 6 godzinne oraz nocne: 150 km,

c) najmy weekendowe (od piątku godzina 17:00 do poniedziałku godzina 8:00) limit 600 km

d) bez limitu – oznacza możliwość przejechania maksymalnie 2 000 km na dobę

e) limit miesięczny: ustalany indywidualnie z Klientem

2. W przypadku przekroczenia limitu wskazanego w ust. 1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty 0,49 zł za każdy dodatkowo przejechany kilometr.


§10

1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania pojazdu w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Należy je składać Wynajmującemu pisemnie lub

mailowo.

3. Wynajmujący odpowiada za uszkodzenie/zepsucie towarów przewożonych najętym pojazdem na skutek awarii agregatu chłodniczego w pojeździe lub pojazdu-chłodni – do kwoty jednodobowego czynszu najmu.

4. Wynajmujący odpowiada za następstwa awarii pojazdu – do kwoty jednodobowego czynszu najmu.

5. Wynajmujący nie zapewnia Najemcy pojazdu zastępczego w przypadku awarii.


§11

1. Najemca oświadcza, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada ważne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem.

c) będzie korzystał z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji

oraz na warunkach określonych w OWN.

2. Najemca oświadcza, że za działania i zaniechania Używającego pojazd na podstawie udzielonego mu przez Najemcę pełnomocnictwa odpowiada jak za własne.

3. Najemca oświadcza, że Używający pojazd posiada ważne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem.


§12

1. Najemca otrzymuje opisany w umowie najmu pojazd sprawny technicznie i czysty (czystość pojazdu jest uwieczniona na zdjęciach, które są wysyłane do klienta po przez SMS z linkiem do zdjęć).

2. Najemca ma obowiązek sprawdzić stan pojazdu.

3. Umowa najmu określa stan paliwa w baku pojazdu w chwili wydania go Najemcy. Ewentualne

wątpliwości co do stanu paliwa, Najemca powinien zgłosić nie później niż do 5 km od rozpoczęcia

jazdy, w przeciwnym razie, strony uznają za wiążący stan paliwa wskazany w umowie najmu.


§13

Najemca jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wpływających na realizację umowy, w tym na

odpowiedzialność Najemcy, jest on zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się

z Wynajmującym – dane do kontaktu wskazano w §1 OWN.

2. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

3. Bez uzyskania zgody Wynajmującego (sms lub mail), pojazd nie może być udostępniony innej osobie do używania.

4. Najemca jest zobowiązany również do:

a) dbania o stan techniczny pojazdu związany z codzienną eksploatacją, w tym uzupełniania

paliwa, adblue, oleju, płynów, wymiany żarówek, kontrolowania właściwego poziomu

ciśnienie w oponach, itp.,

b) pokrycia kosztów paliwa zużytego podczas najmu,

c) naprawy uszkodzonych podczas użytkowania pojazdu kół, szyb, lamp itp. na własny koszt – po

wcześniejszym zgłoszeniu konieczności takiej naprawy Wynajmującemu,

d) sprawowania należytej pieczy nad otrzymanymi dokumentami pojazdu, nie może ich

pozostawiać w pojeździe po jego opuszczeniu.

5. W przypadku dłuższego postoju, w szczególności całonocnego, pojazd powinien zostać w miarę możliwości pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w miejscu zabezpieczającym go

w maksymalnie możliwym stopniu przed kradzieżą lub zniszczeniem.

6. Najemca przyjmuje do wiadomości fakt, że pojazd może być wyposażony w lokalizator GPS, co

oznacza, że Wynajmujący może monitorować przebieg trasy i postoju pojazdu.

7. Najemca nie może zagłuszać czy wyłączyć systemu GPS pojazdu (co będzie udokumentowane

w systemie monitoringu operatora GPS).

8. W przypadkach najmu długoterminowego Najemca zobowiązany jest:

a) do odbioru od Wynajmującego potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu w przypadku, gdyby

ważność polisy wygasała w czasie użytkowania pojazdu,

b) podstawić pojazd do Wynajmującego lub we wskazanym przez niego warsztacie na serwisy

planowe, w tym wymianę opon, oleju, klocków hamulcowych, itp.

c) zgłaszać potrzebę wykonania serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem, a wszelkie usterki niezwłocznie po ich wykryciu.

§14

1. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny wyznaczonej w umowie, po uprzednim

telefonicznym potwierdzeniu z minimum jednogodzinnym wyprzedzeniem.

2. Zwracany pojazd musi być czysty, w niepogorszonym stanie, z kompletem dokumentów oraz

wyposażeniem wydanym łącznie z pojazdem.

3. Pojazd powinien być zwrócony ze stanem paliwa w baku określonym w umowie w chwili wydania pojazdu Najemcy. W przypadku niedoboru paliwa w stosunku do wskazanego w umowie, Najemca zapłaci Wynajmującemu 14,63 zł za każdy brakujący litr paliwa.

4. Najemca powinien uzupełnić adblue.

5. W przypadku, gdy stan zwracanego pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji,

Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będącą równowartością poniesionej przez

Wynajmującego szkody.

6. W przypadku zakończenia obowiązywania umów z jakiejkolwiek przyczyny, Najemca jest

zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pojazdu.

7. W przypadku, gdyby Wynajmujący musiał sam lub za pośrednictwem osób trzecich odebrać pojazd od Najemcy, nastąpi to na koszt Najemcy (w tym: laweta – 4 zł/km, a jeżeli samochód wróci na kołach – 2,90 zł/km + koszt pracownika 25 zł/godz.).

8. Wraz ze zwrotem pojazdu, Najemca jest zobowiązany uregulować wszystkie należności wynikające z postanowień umowy.


§15

1. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego

powiadomienia o tym zdarzeniu Policji i Wynajmującego.

2. W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany ponieść koszty udziału własnego

w kwocie 3 500 zł za każdą ze szkód. Najemca zobowiązuje się zgłaszać Wynajmującemu każdą ze

szkód z osobna, od razu po jej wystąpieniu – nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia lub jego wykrycia.

3. Jeżeli do uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej wynikło z winy osób trzecich, Najemca

zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie ze wskazaniem jego danych

osobowych i danych z polisy OC.

4. Jeżeli Najemca jest sprawcą szkody i naruszył OWN, ponosi koszt 4,00 zł za każdy przejechany przez lawetę kilometr. Jednocześnie Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

5. Dokumenty związane ze szkodą należy niezwłocznie przesłać Wynajmującemu (kontat@terrabus.pl), a oryginały zdać w lokalu Wynajmującego.

6. W przypadku umyślnej szkody w pojeździe, jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub ucieczki z miejsca wypadku, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody.

7. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z powodu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, uchybień i nie zastosowanie się do Prawa o Ruchu Drogowym

i/albo OWN przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu pełnego

odszkodowania – w terminie 14 dni od dnia wezwania.

8. Najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów powstałych w wyniku eksploatacji

najmowanego pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, udostępnienia pojazdu

osobom trzecim, mandatów itp.

9. Jeżeli ubezpieczyciel zmniejszy wysokość wypłaconego odszkodowania z powodu uchybień i nie

zastosowanie się do Prawa o Ruchu Drogowym i/albo OWN, Najemca jest zobowiązany do zapłaty

Wynajmującemu kwoty wyrównującej wysokość odszkodowania do pełnej wysokości.


§16

1. Pojazd może być użytkowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny

konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego. W przypadku braku tej zgody i awarii

pojazdu za granicą, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego przetransportowania pojazdu na plac Wynajmującego na lawecie, na własny koszt.

2. Przemieszczenie pojazdu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowina, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenia podstawowe nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub

uszkodzeniem pojazdu przywiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca.


§17

1. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę przepisów drogowych, płatnych

postojów itp. oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.

2. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę przepisów celnych.

3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu wszelkich kosztów, które ten poniósł

w związku z naruszeniem przepisów przez Najemcę.


§18

1. Najemca podczas korzystania z pojazdu może nieodpłatnie pozostawić swój pojazd na placu

należącym do Wynajmującego.

2. Parking jest niestrzeżony i Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd oraz znajdujące się w nim rzeczy.


§19

1. Za opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat lub kar umownych, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek umownych w wysokości 9,5% w skali roku.

2. Brak terminowej zapłaty należności może skutkować blokadą pojazdu i odcięciem zapłonu

w pojeździe – Wynajmujący uprzedzi o możliwej blokadzie pojazdu z zachowaniem jednodniowego wyprzedzenia (sms lub mail).


§20

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, jeżeli:

a) Najemca korzysta z pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, narusza

ustalenia OWN i – mimo upomnienia – nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy pojazd

zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie,

b) zaległość Najemcy w zapłacie opłat lub kar umownych przekroczy 3 dni.

2. Jeżeli zakończenie umowy nastąpiło z przyczyn wskazanych w ust. 1 – Wynajmujący ma prawo do żądania zapłaty kary umownej z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 150 zł za każdą